Pautan JAIN, MAIN & MUFTI

 
 
Jabatan Agama Islam Dan Majlis Agama Islam Negeri
 
                                                                                                                
Negeri Jabatan Agama Islam Negeri Majlis Agama Islam Negeri
Selangor http://www.jais.gov.my http://www.mais.gov.my/
Negeri sembilan http://jheains.ns.gov.my/ http://www.mains.gov.my/
Melaka http://jaim.melaka.gov.my http://www.maim.gov.my/
Johor http://jaj.johor.gov.my/ http://www.maij.gov.my/
Pahang http://jaip.pahang.gov.my http://www.muip.gov.my/
Terengganu http://jheatweb.terengganu.gov.my http://www.maidam.gov.my/
kelantan http://www.jaheaik.gov.my http://www.e-maik.my
Perlis http://islam.perlis.gov.my www.maips.gov.my
Kedah   http://www.maik.gov.my/
Perak http://jaipk.perak.gov.my http://www.maiamp.gov.my
Pulau Pinang http://jaipp.penang.gov.my http://www.mainpp.gov.my
Sabah http://www.jheains.sabah.gov.my  
Sarawak http://www.jais.sarawak.gov.my/  
Wilayah Persekutuan http://www.jawi.gov.my http://www.maiwp.gov.my