Rujukan : Garis Panduan

Bil Tajuk
1 Garis Panduan Pelancongan dan Lawatan Ke Masjid
2 Garis Panduan Program Takmir Masjid dan Surau Seluruh Malaysia
3 Garis Panduan Bayaran Imbuhan Bulanan Imam Masjid Kariah Seluruh Negara
4 Garis Panduan Program Motivasi Berunsur Islam
5 Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah
6 GARIS PANDUAN KHURAFAT DAN AZIMAT
7 GARIS PANDUAN SILAT MENURUT ISLAM
8 GARIS PANDUAN PERBOMOHAN MENURUT ISLAM
9 GARIS PANDUAN UPACARA AKAD NIKAH DI MASJID DAN PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGANNYA
10 Garis Panduan Sembelihan Korban
11 Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban
12 Garis Panduan Ber`Iddah Bagi Wanita Yang Bercerai Atau Kematian Suami
13 GARIS PANDUAN BERSUKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
14 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PERKAHWINAN PENCERAIAN DAN RUJU' DI LUAR NEGARA
15 GARIS PANDUAN BAGI PROSEDUR PENTADBIRAN PERKAHWINAN PENCERAIAN DAN RUJU’
16 GARIS PANDUAN UMUM PELAKSANAAN DAN OPERASI PUSAT PEMBANGUNAN KELUARGA ISLAM (PPKI) &PUSAT PEMBANGUNAN SOSIAL (PPS)
17 Garis Panduan KAFA
18 Garis Panduan Pelaksanaan Ibadah Di International Space Station,ISS (Stesyen Angkasa Antarabangsa)
19 Garis Panduan Mengenai Maksiat Dari Perspektif Islam
20 Garis Panduan Mengenai Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian Dan Penyimpanan Makanan Halal
21 Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam
22 Garis Panduan Pengurusan Saudara Baru
23 Garis Panduan Pembinaan Dan Pengurusan Dataran Peringatan Dan Seumpamanya menurut Persperktif Islam
24 Garis Panduan Pertama Penyediaan RMKe-10
25 Garis Panduan Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung Dengan Unsur-unsur yang Bercanggah Dengan Akidah dan Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah
26 Garis Panduan Pembuatan, Pengendalian, Penjualan dan pelupusan Bahan-Bahan Penerbitan dan Perhiasan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Suci Al-Quran
27 GARIS PANDUAN PERADUAN BERASASKAN HADIAH
28 Panduan Doa Rasmi
29 Garis Panduan Menggunakan Bahan Terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
30 Garis Panduan Bedah Siasat Mayat Menurut Perspektif Islam